Polityka prywatności

Witamy i dziękujemy za odwiedzenie nas. Firma PL SGA Management sp.z o.o. AoA i powiązane z nią podmioty („my”, „nasze” lub „nas”) zapewniają niniejszą Politykę prywatności w celu wyjaśnienia naszych praktyk dotyczących prywatności i informacji w naszych witrynach, które zawierają linki do niniejszej Polityki prywatności, a także na naszych stronach i wydarzeniach w mediach społecznościowych („usługi"). Niniejsza Polityka prywatności opisuje rodzaje danych osobowych, które zbieramy, sposób ich wykorzystywania i ujawniania oraz prawa i wybory użytkownika dotyczące jego danych osobowych.

Niniejsza Polityka prywatności nie ma zastosowania w zakresie, w jakim przetwarzamy dane osobowe w roli podmiotu przetwarzającego lub usługodawcy w imieniu naszych klientów, w tym w przypadku, gdy nasi klienci decydują się na podanie danych osobowych na naszej platformie do zarządzania restauracjami. Skontaktuj się bezpośrednio z odpowiednim administratorem, aby uzyskać więcej informacji na temat ich praktyk w zakresie prywatności. Jeśli masz jakiekolwiek dalsze pytania, prosimy o kontakt z nami pod adresem privacy@cookcity.com.  

 1. Dane osobowe, które zbieramy
 2. Wykorzystanie danych osobowych
 3. Udostępnianie danych osobowych
 4. Prawa do ochrony danych
 5. Transfer danych
 6. Przechowywanie danych
 7. Bezpieczeństwo
 8. Dodatkowe warunki
 9. Komunikacja

1. DANE OSOBOWE, KTÓRE ZBIERAMY.

„Dane osobowe” określa się jako wszelkie informacje, które mogą zidentyfikować, odnosić się, opisać, być powiązane lub w uzasadniony sposób można je powiązać z określoną osobą. Dane osobowe nie obejmują danych anonimowych, pozbawionych identyfikacji ani danych nieosobowych. Zbieramy następujące rodzaje danych osobowych:

 • Dane osobowe, które nam podajesz. Zbieramy dane osobowe, które podajesz bezpośrednio w celach biznesowych lub komercyjnych, takich jak dostęp do naszej witryny, zawarcie umowy, założenie u nas konta użytkownika, rejestracja na wydarzenie lub nasze usługi, za pośrednictwem mediów społecznościowych, w związku z potencjalnymi relacjami biznesowymi z nami lub podając nam swoje dane kontaktowe podczas różnych wydarzeń bądź online. Te dane osobowe mogą obejmować Twoje imię i nazwisko, nazwę firmy, adres e-mail i adres fizyczny, numer telefonu, profil, informacje o działalności i wynikach, informacje dotyczące płatności oraz, w razie potrzeby, dowód tożsamości lub inne informacje związane z podatkami.
 1. To, co otrzymujemy od innych stron trzecich, podmiotów stowarzyszonych i zależnych. W pewnych okolicznościach zbieramy dane osobowe o Tobie od niektórych partnerów zewnętrznych, podmiotów powiązanych i spółek zależnych w celach biznesowych i komercyjnych. Możemy łączyć te informacje z podanymi przez Ciebie danymi osobowymi. Pomaga nam to aktualizować, poszerzać i analizować nasze dane, identyfikować nowych klientów i tworzyć bardziej dostosowane reklamy w celu świadczenia usług, które mogą Cię zainteresować. Te dane osobowe mogą obejmować Twoje dane kontaktowe, informacje zawodowe lub informacje z mediów społecznościowych, informacje handlowe oraz wnioski i preferencje związane z Twoim zachowaniem.
 2. Co automatycznie od Ciebie zbieramy. Podczas korzystania przez Ciebie z usług, zbieramy od Ciebie następujące informacje w celach biznesowych i handlowych:
 3. Ogólne informacje systemowe. Korzystając z usług, zbieramy określone informacje o sprzęcie i oprogramowaniu od Ciebie i Twojego urządzenia, takie jak identyfikator urządzenia, typ urządzenia, informacje o sieci, strefa czasowa, wersja systemu operacyjnego, informacje o drukowaniu zamówień, lokalizacja identyfikatora urządzenia, adres IP i inne ogólne informacje systemowe.
 4. Pliki cookies. Podczas korzystania przez Ciebie z naszych usług, używamy plików cookies, sygnałów nawigacyjnych w sieci Web i podobnych technologii. Aby uzyskać więcej informacji, w tym jak zarządzać preferencjami dotyczącymi plików cookies, zapoznaj się z naszą Polityką dotyczącą plików cookies.

2. WYKORZYSTANIE DANYCH OSOBOWYCH.

Naszym głównym celem w zbieraniu danych osobowych jest ułatwienie i dostarczenie usług lub informacji, które wybrałeś do otrzymywania. Tam, gdzie jest to wymagane przez prawo, uzyskujemy Twoją zgodę na wykorzystywanie i przetwarzanie Twoich danych osobowych w tych celach. W innych sytuacjach opieramy się na innej uzasadnionej podstawie prawnej (w tym między innymi na wykonaniu umowy lub uzasadnionym interesie) w celu zbierania i przetwarzania Twoich danych osobowych. Używamy danych osobowych do następujących celów:

 • W celu świadczenia żądanych przez Ciebie usług. Naszym głównym biznesowym i handlowym celem zbierania danych osobowych jest ułatwienie i świadczenie usług lub informacji, które wybrałeś do otrzymywania za Twoją zgodą lub poprzez zawarcie z nami umowy. Przykładowo, jeśli podasz nam dane osobowe za pośrednictwem naszej witryny, wykorzystamy Twoje dane, aby odpowiedzieć na żądanie. Używamy ich również do wysyłania informacji administracyjnych, takich jak powiadomienia dotyczące produktów i usług lub zmiany zasad.
 1. W celu zarządzania rejestracjami użytkowników. Jeśli zarejestrowałeś się u nas, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celach biznesowych, zarządzając Twoim kontem użytkownika w celu realizacji zawartej z Tobą umowy zgodnie z obowiązującymi warunkami świadczenia usług.
 2. W celu skontaktowania się z Tobą. Za Twoją zgodą lub w przypadkach, gdy jesteś już naszym klientem i nie zrezygnowałeś z naszej komunikacji marketingowej, dla naszego prawnie uzasadnionego interesu wykorzystujemy Twoje dane osobowe w celach biznesowych i handlowych, aby kontaktować się z Tobą w celach marketingowych, w tym do połączeń telemarketingowych, oraz do wysyłania e-maili marketingowych, które naszym zdaniem mogą Cię zainteresować, takich jak zapowiedzi produktów, newslettery, materiały informacyjne i informacje dotyczące zbliżających się wydarzeń.
 3. W celu zarządzania płatnościami. Jeśli przekazałeś nam informacje finansowe, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu weryfikacji tych informacji i otrzymywania płatności w zakresie, w jakim jest to konieczne dla naszego celu biznesowego, aby zakończyć transakcję i zrealizować naszą umowę z Tobą.
 4. W celu planowania, zarządzania i ułatwiania wydarzeń. Za Twoją zgodą wykorzystujemy Twoje dane osobowe do naszych celów biznesowych i komercyjnych w planowaniu wydarzeń i zarządzaniu nimi, w tym rejestracji, rozliczeniach i nawiązywaniu kontaktów z innymi uczestnikami wydarzenia, lub w celu dalszego kontaktowania się z Tobą w sprawie odpowiednich produktów i usług.
 5. W celu bezpieczeństwa, zobowiązań prawnych i dochodzeń. Wykorzystujemy Twoje dane osobowe do naszych celów biznesowych i uzasadnionego interesu, aby zapobiegać, wykrywać, łagodzić i badać potencjalne problemy związane z bezpieczeństwem, a także oszukańczą lub nielegalną działalność. Możemy również wykorzystywać Twoje dane osobowe w uzasadnionym interesie w celu przestrzegania i egzekwowania obowiązujących wymogów prawnych lub w celu ochrony naszych interesów lub interesów innych osób trzecich. Obejmuje to również udostępnianie danych osobowych innym osobom w związku z lub w trakcie negocjacji fuzji, sprzedaży aktywów firmy, konsolidacji lub restrukturyzacji, finansowania lub przejęcia całości lub części naszej działalności przez inną firmę lub do innej firmy.
 6. W celu ulepszenia naszych usług i produktów. Wykorzystujemy Twoje dane osobowe do naszych celów biznesowych i handlowych oraz uzasadnionego interesu związanego z naszymi produktami i usługami, aby diagnozować problemy techniczne, śledzić i analizować wykorzystanie oraz wprowadzać aktualizacje lub ulepszenia. Przykładowo, możemy wykorzystać Twoje komentarze, aby ulepszyć lub pomóc w kierowaniu przyszłymi ulepszeniami naszych produktów i usług.
 7. W celu personalizacji Twojego doświadczenia. Możemy również wykorzystywać Twoje dane osobowe do naszych celów biznesowych i komercyjnych, aby spersonalizować Twoje doświadczenia na naszych witrynach. W tym celu my i/lub nasi dostawcy usług używamy technologii śledzenia witryn, aby wyświetlać produkty lub funkcje dostosowane do Twoich zainteresowań oraz prezentować reklamy w innych witrynach. Więcej informacji na temat tych technologii można znaleźć w naszej Polityce dotyczącej plików cookies.

3. UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH.

 • Podmioty powiązane i dostawcy usług. Udostępniamy dane osobowe naszym podmiotom powiązanym i, podobnie jak większość firm, udostępniamy również dane osobowe zewnętrznym usługodawcom lub dostawcom, z którymi zawarto umowę na świadczenie usług w naszym imieniu. Nasi usługodawcy pomagają nam w realizacji zadań, takich jak usługi IT, zarządzanie danymi, dystrybucja poczty e-mail lub analiza informacji.
 1. Reklamodawcy. Możemy udostępniać dane osobowe naszemu reklamodawcy. Nasi reklamodawcy mogą wykorzystywać Twoje dane do wyświetlania Ci reklam za pośrednictwem naszych usług i reklam na witrynach osób trzecich.
 2. Egzekwowanie prawa. Możemy udostępniać dane osobowe organom ścigania, jeśli mamy uzasadnione przekonanie, że miały miejsce działania niezgodne z prawem lub dane osobowe mogą pomóc w toczącym się dochodzeniu. Możemy również udostępniać dane osobowe organom ścigania, jeśli stwierdzimy, według naszego wyłącznego osądu, że naruszyłeś nasze umowy lub zasady lub że ujawnienie Twoich danych osobowych może chronić prawa, własność, interesy lub bezpieczeństwo nas, naszych podmiotów powiązanych lub innych stron trzecich.
 3. Procesy prawne. Możemy udostępniać dane osobowe zgodnie gdy jest to wymagane lub dozwolone przez prawo, w odpowiedzi na wezwania sądowe, nakazy sądowe, inne procesy prawne lub jeśli uważamy, że jest to konieczne do wykonywania naszych praw, w tym do obrony przed roszczeniami prawnymi, które były lub mogą być wystosowane przeciwko nam.
 4. Przelewy biznesowe. Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane stronie trzeciej w ramach potencjalnej sprzedaży, fuzji, reorganizacji lub innej podobnej transakcji. Zgodnie z obowiązującym prawem dołożymy wszelkich starań, aby powiadomić Cię o każdym przekazaniu danych osobowych niepowiązanej stronie trzeciej.
 5. Zgoda. Za Twoją zgodą możemy ujawnić Twoje dane osobowe określonym stronom trzecim.

4. PRAWA DO OCHRONY DANYCH. 

 • Prawa indywidualne. Z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów dotyczących prywatności, możesz mieć pewne prawa do posiadanych przez nas Twoich danych osobowych. Prawa te mogą obejmować prawo dostępu i uzyskania kopii przetwarzanych przez nas Twoich danych osobowych, prawo do ograniczenia (w tym prawa do wycofania lub sprzeciwu) przetwarzania Twoich danych osobowych, czy prawo dostępu, poprawienia, usunięcia danych osobowych. Należy jednak pamiętać, że takie prawa nie są absolutne. Nie zawsze mają one zastosowanie i mogą mieć zastosowanie wyjątki. W przypadku, gdy podstawą przetwarzania jest Twoja zgoda, przysługuje Ci prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Informacje o każdym z powyższych praw możesz znaleźć pod adresem https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/reform/rights-citizens_pl.
 1. Korzystanie z takich praw. Aby skorzystać ze swoich indywidualnych praw, możesz wysłać e-mail na adres privacy@cookcity.com. Jeśli nie jesteś zadowolony ze sposobu, w jaki przetwarzamy Twoje dane osobowe, poinformuj nas o tym, a podejmiemy uzasadnione kroki w celu zbadania Twojej sprawy. Jeśli nie jesteś zadowolony z naszej odpowiedzi, masz prawo złożyć skargę do organu ochrony danych w jurysdykcji, w której mieszkasz lub pracujesz, lub w miejscu, w którym Twoim zdaniem zaistniał problem z Twoimi danymi. Dane kontaktowe każdego organu ochrony danych możesz znaleźć na następującej witrynie: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm.

5. TRANSFER DANYCH.

Twoje dane osobowe mogą być przechowywane i przetwarzane w Stanach Zjednoczonych oraz w każdym innym kraju, w którym my lub nasze podmioty powiązane, spółki zależne lub zewnętrzni usługodawcy utrzymują obiekty lub personel. Gdy przekazujesz nam swoje dane osobowe, możemy przetwarzać i przesyłać Twoje dane w Stanach Zjednoczonych i na całym świecie. Podczas przekazywania danych osobowych przestrzegamy obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych, w tym standardowych klauzul umownych UE. Jeśli masz jakiekolwiek pytania, skontaktuj się z nami pod adresem privacy@cookcity.com

6. PRZECHOWYWANIE DANYCH.

Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe tak długo, jak jest to prawnie dozwolone w świetle celu (celów), dla którego(-ych) zostały uzyskane i jak określono w niniejszej Polityce prywatności. Kryteria stosowane do określenia naszych okresów przechowywania obejmują: (i) czas, przez jaki utrzymujemy z Tobą stałą relację i świadczymy Ci usługi; (ii) czy istnieje obowiązek prawny, któremu podlegamy; lub (iii) czy przechowywanie jest wskazane w świetle naszej sytuacji prawnej.

7. BEZPIECZEŃSTWO.

Posiadamy techniczne i fizyczne zabezpieczenia, które pomagają chronić Twoje dane osobowe. Jednak żadna metoda przechowywania lub transmisji nie jest w 100% bezpieczna. Dlatego zachęcamy do zachowania ostrożności przy podawaniu jakichkolwiek danych osobowych przez internet. Podobnie jak w przypadku ujawniania jakichkolwiek informacji w internecie, należy pamiętać, że takie informacje mogą być dostępne publicznie, a tym samym mogą być zbierane i wykorzystywane przez inne osoby bez Twojej zgody. Powinieneś również zdawać sobie sprawę, że korzystasz z internetu i wszelkich innych środków komunikacji z nami wyłącznie na własne ryzyko.

8. DODATKOWE WARUNKI.

 • Niniejsza Polityka prywatności nie ma zastosowania do witryn ani aplikacji oferowanych przez inne organizacje lub osoby, które mogą być wyświetlane jako treść na naszej witrynie, w tym systemów punktów sprzedaży lub platform dostawczych. Zachęcamy, aby przed przekazaniem danych osobowych zapoznać się z Polityką prywatności witryn lub aplikacji stron trzecich.
 1. Usługi nie są skierowane do osób poniżej 16 roku życia i nie zbieramy świadomie danych osobowych od osób poniżej 16 roku życia.
 2. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki prywatności w dowolnym momencie. Powinieneś przeglądać niniejszą Politykę prywatności okresowo, aby być na bieżąco z naszymi najbardziej aktualnymi zasadami i praktykami. O dacie wejścia w życie najnowszej wersji naszej Polityki prywatności poinformujemy na końcu niniejszej Polityki prywatności.

9. KOMUNIKACJA.

Jeśli masz dodatkowe pytania lub wątpliwości dotyczące naszej Polityki prywatności lub innych kwestii związanych z prywatnością lub bezpieczeństwem, skontaktuj się z nami pod adresem:

Uwaga: Informacje prawne i ds. zgodności – Doradca ds. prywatności

privacy@cookcity.com 

Jeśli będziemy potrzebować lub będziemy zobowiązani do skontaktowania się z Tobą w sprawie jakiegokolwiek zdarzenia, które wiąże się z uzyskaniem informacji o Tobie, możemy to zrobić za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonu, poczty lub w inny sposób wymagany przez prawo.

Obowiązuje od 1. sierpnia 2020 roku

Ostatnia aktualizacja: 1. sierpnia 2020 roku